Kursbyen er en kanal for distribusjon av digitale og klasseromskurs til privatpersoner og bedrifter.

Alle kursene som tilbys gjennom Kursbyen leveres av sertifisert opplæringsbedrift og hvert enkelt kurs blir merket med kursleverandørens «Navn og sertifiserings nr»

Kursbyen er eid av Ramudden As og kursene som leveres på denne plattformen blir levert av sertifiserte opplæringsbedrifter, i tillegg til at Ramudden profilerer sine kurs der så kan andre som er godkjente kursleverandører også levere sine kurs igjennom Kursbyen, dette etter inngått avtale med Ramudden Kurs og Kompetanse, dette gjøres for å sikre at Kursbyen kan levere alle typer kurs som ønskes gjennom kursbyen.

For øvrig informasjon om kurs og Kompetanse levert av Ramudden AS, vennligst se www.ramudden.no.