Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

40 timers kurs Verneombud og AMU

6500,- eks. mva. + tjeneste avg. pr. student

Kjøp nå

Tilbyder: Kursbyen.no

Kurs språk

40 timers kurs for Verneombud og AMU

Kurset er godkjent i forhold til lovpålagte krav for verneombud og AMU medlemmer.

For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et fullt Verneombudskurs som klasseromskurs. Dette har vi gjort noe med og har laget et kombinert klasseroms- og nettbasert kurs basert på suksessen vi har hatt med våre vanlige klasseromskurs.

Kurset gjennomføres kombinert med et 2 dageres nettbasert kurs og samling i klasseroms, kurset avsluttes med oppgaver knyttet til din rolle i egen bedrift som skal innleveres. For de som ikke kan møte i klasserom fulleføres kurset via livestreaming eller ekstraoppgaver knyttet til kurset.

Denne kombinasjonen bidrar til at man får en god teoretisk forståelse av HMS arbeid samt praktiske verktøy for å kunne gjennomføre dette i din egen bedrift.

Kurset er godkjent i forhold til lovpålagte krav for verneombud og AMU medlemmer.

Temaer i kurset:

 • Lover,
 • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø,
 • Ergonomi, Sykefravær,
 • AKAN/Rus og avhengighet, Internkontroll,
 • Risikovurdering, SJA (sikkerjobbanalyse),
 • Hjerte og lungeredning
 • Vernerunde,
 • Rolleforståelse i HMS-arbeidet. mm

Kurset gjennomføres på følgende måte:

 • Først gjennomgås et nettbasert kurs. Detter er en innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeid. Kurset er bygget opp i moduler med filmer og  presentasjon og etter endt kurs er det lagt opp til en test man må bestå for å dokumentere kompetanse.
 • Når testen er bestått melder man seg på et to-dagers fordypningskurs i klasserom på ett av våre kurssteder med videre innføring, gruppeoppgaver og case-løsninger. Om du ikke kan delta i klasserom kan kurset fulleføres via livestreaming eller at du får ekstraoppgaver knyttet til kurset som ivartar kravet til timeantall. 
 • I etterkant av kurset legges det opp til selvstudium og anvendelse av ervervet kunnskap i egen bedrift ved hjelp av oppsummeringsoppgaver og en praktisk oppgave i egen virksomhet. Sammen utgjør disse delene et 40-timers HMS-kurs.

Linker til skjema/instrukser mm.

Avsluttende oppgaver HMS Kursbye

Avsluttende oppgaver HMS Vernombud
for de som ikke har hvert på samling Kursbyen

Har du spørsmål?

3 + 10 =