Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Maskinfører – Forkurs

5400,- eks. mva. + tjeneste avg. pr. student

Kjøp nå

Tilbyder: Kursbyen.no

Kurs språk

Forkurset dekker de krav for sikkerhetsopplæring som er hjemlet forordningen av arbeidstilsynet. Forkurset kan nyttes som et bidrag og supplement til den sertifiserte opplæringen.

Riktig bruk av masseforflytningsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for maskinfører og annen personell som deltar i arbeidsoperasjoner, de fleste ulykker er relatert til menneskelig svikt. Positiv holding til sikkerhet er grunnleggende viktig for en sikker arbeidsplass.

Målet med sikkerhetsopplæringen er at alle skal komme hele og uskadet hjem fra arbeid.

En Ulykke kan gi store konsekvenser for de som er involvert og deres familier. For bedriften vil det også innebære store konsekvenser.

Kurset er tilrettelagt for de med lese og skrivevansker, med enkel setningsoppbygging med fravær av fremmedord.

Kurset eies av Opplæring Vest

Linker til skjema/instrukser mm.

Fadderavtale

Oppkjøring skjema

Praktisk opplæringsbok timeregistering

Fadderveiledning

Modul 3 Grunnleggende praktisk opplæring sjekkliste

Har du spørsmål?

5 + 3 =