Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Maskinførerkurs – Forkurs

5400,- eks. mva. + tjeneste avg. pr. student

Kjøp nå

Tilbyder: Kursbyen.no

Kurs språk

Maskinførerkurs – forkurs

Forkurset kan nyttes som et bidrag og supplement til den sertifiserte opplæringen.

Riktig bruk av masseforflytningsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for maskinfører og annen personell som deltar i arbeidsoperasjoner, de fleste ulykker er relatert til menneskelig svikt.  Positiv holding til sikkerhet er grunnleggende viktig for en sikker arbeidsplass. 

Målet med opplæringen er at alle skal komme hele og uskadet hjem fra arbeid. 

En Ulykke kan gi store konsekvenser for de som er involvert og deres familier. For bedriften vil det også innebære store konsekvenser.  

Kurset er tilrettelagt for de med lese og skrivevansker, med enkel setningsoppbygging med fravær av fremmedord.

Du vil få tildelt bok utgitt av Angerman forlag i forbindelse med kurset.

Dette er kun  et dokumentert forkurs, kurs som fører til endelig bevis må gjennomføres hos vår samarbeidsparter Opplæring Vest AS som er sertifisert til slik opplæring

Linker til skjema/instrukser mm.

Fadderavtale

Oppkjøring skjema

Praktisk opplæringsbok timeregistering

Fadderveiledning

Modul 3 Grunnleggende praktisk opplæring sjekkliste

Har du spørsmål?

1 + 8 =