Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

HMS for ledere

1750,- eks. mva. + tjeneste avg. pr. student

Kjøp nå

Tilbyder: Kursbyen.no

Kurs språk

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver at alle ledere skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 

HMS for ledere gir ledere i alle bransjer grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det gir kunnskap om gjeldende krav, hva som karakteriserer god HMS. Hvordan man som leder kan legge til rette for et målrettet og systematisk arbeid for å implementere helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.  Arbeidsmiljølovens § 3-5 obligatorisk for arbeidsgivere, og arbeidsgivere er dermed forpliktet til å gjennomføre kursing i HMS.

Vårt hms-kurs for ledere tilfredsstiller myndighetenes krav til HMS-opplæring. Ved eventuell inspeksjon fra Arbeidstilsynet vil kursbevis være gyldig dokumentasjon på at du har fullført den lovpålagte opplæringen.

Temaer i kurset:

  • Lover,
  • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø,
  • Ergonomi, Sykefravær,
  • AKAN/Rus og avhengighet, Internkontroll,
  • Risikovurdering, SJA (sikkerjobbanalyse),
  • Hjerte og lungeredning
  • Vernerunde,
  • Rolleforståelse i HMS-arbeidet. mm

Har du spørsmål?

13 + 11 =