Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Varme arbeider

1390,- eks. mva. + tjeneste avg. pr. student

Kjøp nå

Tilbyder: Kursbyen.no

Kurs språk

Kurset er for deg som utfører varme arbeider: bønder, bygge-, installasjons-, monterings, demonterings-, reparasjons, vedlikeholdsarbeider og lignende arbeider hvor det benyttes utstyr som utvikler gnister og varme som kan føre til brann, det vil si åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, lodde- og /eller slipeutstyr.

Kurset dekker kravet til opplæring og sertifikat for utførelse av varme arbeidet som er fastsatt i forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift for varme arbeider. Kurset følger læreplanen til Prosjektstyret for varme arbeider og inneholder teoretisk undervisning samt praktisk slokking. Teorien dekker sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider, gjeldende regelverk med hovedvekt på sikkerhetsforskriften for varme arbeider, brann- og slokketeori og risiko og farer ved utførelse av varme arbeider. Instruktørene er godkjent av Brannvernforeningen.

Brannvern
PDF

FIRE PROTECTION
PDF

OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
PDF

Linker til skjema/instrukser mm.

Dokumentasjon på gjennomført praktisk slokkeøvelse

Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider

Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider

Confirmation of practical fire exercise

Instruks for gjennomføring av praktisk slokkeøvelse

Veiledning til Sikkerhetsforskrift for varme arbeider

Har du spørsmål?

9 + 8 =