Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Løfteredskap G11 – forkurs

3800,- eks. mva. + tjeneste avg. pr. student

Kjøp nå

Tilbyder: Kursbyen.no

Kurs språk

Forkunnskap:
Modul 1.1 Arbeidsmiljø, Ansvar og Konsekvenser

Kursets målsetning:
Etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper om de lover, forskrifter og standarder som er gjeldene. Grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap . Stropp – Anhuking og Signalgiving. Målet er gode holdninger til sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker med bruk av løfteredskap unngås. 

Målgruppe:
Personell som i sitt daglige virke benytter løfteredskap G11 i forbindelse med stropp/anhuking og signalgiving med kraner og rigging.

Har du spørsmål?

3 + 12 =