Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser – Modul 1.1

1450,- eks. mva. + tjeneste avg. pr. student

Kjøp nå

Tilbyder: Kursbyen.no

Kurs språk

Velkommen til kurs i Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Hensikten med opplæringen:
Gi førere av arbeidsutstyr, «Forskrift om bruk av arbeidsutstyr», en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Kursets målsetning:

Øke forståelsen for det ansvar en har for og ivareta sikkerheten ved bruk av alt arbeidsutstyr som maskiner, kraner og trucker og ellers alt annet arbeidsutstyr som anses som farlig ved bruk. Kunnskaper om gjeldende lover, forskrifter og standarder.

Gode holdninger til sikker bruk av arbeidsutstyr. En sikker arbeidsplass og god trivsel. Mindre skader på gods og utstyr slik at uhell og ulykker unngås.

Du vil få tildelt bok i forbindelse med kurset.

Dette er et forkurs, fullføring av kurs i sertifisert opplærings må gjennomføres hos en opplærings virksomhet som er sertifisert  for dette.

Eier av kurset er : Opplæring Vest AS – ATS-079, kursbyen.no er kun plattform for kurset.

Har du spørsmål?

4 + 8 =