Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser – Modul 1.1

1450,- eks. mva. + tjeneste avg. pr. student

Kjøp nå

Tilbyder: Kursbyen.no

Kurs språk

Velkommen til kurs i Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Hensikten med opplæringen:
Gi førere av arbeidsutstyr, «Forskrift om bruk av arbeidsutstyr», en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Kursets målsetning:

Øke forståelsen for det ansvar en har for og ivareta sikkerheten ved bruk av alt arbeidsutstyr som maskiner, kraner og trucker og ellers alt annet arbeidsutstyr som anses som farlig ved bruk. Kunnskaper om gjeldende lover, forskrifter og standarder.

Gode holdninger til sikker bruk av arbeidsutstyr. En sikker arbeidsplass og god trivsel. Mindre skader på gods og utstyr slik at uhell og ulykker unngås.

Målgruppe:

Alle som skal videre på sertifisert sikkerhetsopplæring.

Dette Gjelder:
Stroppekurs G11 løfteredskap.
Kranførerkurs G4 – G8 og G20
Truckførerkurs T1 T2 T3 T4 T5 T8 C1 C2
Maskinførerkurs M1 M2 M3 M4 M5 M6

DOKUMENTASJON:
Det utstedes kursbevis for modul 1.1.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre kurs som stroppe / anhukerkurs, kranførerkurs, riggerkurs, maskinførerkurs, truckførerkurs med mer.

Eier av kurset er : Opplæring Vest AS – ATS-079

Har du spørsmål?

3 + 4 =