Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Stillas 5-9 Meter m/ fallsikring

3990,- eks. mva. + tjeneste avg. pr. student

Kjøp nå

Tilbyder: Kursbyen.no

Kurs språk

Kurset gjelder for stillas opp til 9 meter  

«Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-3, seier at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling får opplæring.

Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over fem meter. Kurset gir teoretisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Arbeidsgiver må i etterkant dokumentere tilstrekkelig praktisk opplæring (15 timer) for å dekke forskriftens krav til  både teoretisk og praktisk opplæring. 

Formål: Gi teoretisk opplæring til personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillaser med øverste stillasgulv fra fem til ni meter i standardoppstilling.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
– kontroll av stillas
– sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
– tillatte belastninger

Målgruppe: Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling.

Kursbevis for den teoretiske delen blir utstedt til deltakerne etter at teorikurset er gjennomført.

Kurset må gjennomføres innen 7 månader.

Timer 7 Klokketimer   –  10 Klassetimer 

Ønsker dere plastbevis fra sentralregisteret etter gjennomført praksis tilkommer det kr 450 i ekstra kostnad.

Linker til skjema/instrukser mm.

Stillas – Opplæringsplan brukere av arbeidsutstyr

Bekrefelse praktisk opplæring stillas

Har du spørsmål?

9 + 4 =