Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Traverskran – Forkurs

3800,- eks. mva. + tjeneste avg. pr. student

Kjøp nå

Tilbyder: Kursbyen.no

Kurs språk

Gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:
Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av traverskraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
Kunne forklare riktig og sikker betjening, samt kjenne til faremomenter ved tablå- og radiostyrte traverskraner.
Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsregler før-, under og etter bruk av traverskraner.
Kunne forklare viktige kontroll og vedlikeholdspunkter for traverskraner.

Emner som gjennomgås er:
Krav til kranfører.
Bruksområder for traverskraner.
Ulykker med bro- og traverskraner.
Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner.
Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner.
Sikkerhetsbrytere.
Ståltau/blokk.
Sertifisering/dokumentasjon.
Kontroll og vedlikehold, sikkerhetsregler ved bruk.
Øvingsoppgaver.

Forkunnskap:
G11 Stropp og Modul 1.1

Linker til skjema/instrukser mm.

Fadderavtale

Oppkjøring skjema

Praktisk opplæringsbok timeregistering

Fadderveiledning

Modul 3 Grunnleggende praktisk opplæring sjekkliste

Har du spørsmål?

1 + 6 =