Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Verneombud – 2 dagers kurs

1950,- eks. mva. + tjeneste avg. pr. student

Kjøp nå

Tilbyder: Kursbyen.no

Kurs språk

Nettbasert kurs

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

I utgangspunktet skal verneombudskurs være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan i spesielle tilfeller avtale kortere opplæringstid. Vår nettbaserte kurs » Verneombud 2 dagers kurs» er et alternativ til et standard 40-timer HMS-kurs for verneombud. 

Før du som verneombud melder deg opp på kurset, anbefales det at du og din leder signerer en skriftlig avtale om kortere opplæringstid.  En mal for en slik avtale mellom partene kan lastes fra vår hjemme siden, under selve kurset eller under fanen skjema «avtale om kortere HMS opplæring». Avtalen fylles ut og oppbevares av bedriften. Det skal også foretaes en forsvarlighetsvurdering som skal dokumenteres skriftlig og fremvises ved eventuelle tilsyn. 

Temaer i kurset:

  • Lovverk,
  • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø,
  • Ergonomi, Sykefravær,
  • AKAN/Rus og avhengighet, Internkontroll,
  • Risikovurdering, SJA (sikkerjobbanalyse),
  • Hjerte og lungeredning
  • Vernerunde,
  • Rolleforståelse i HMS-arbeidet. mm
  • Oppgaver

Linker til skjema/instrukser mm.

Avtale om kortere HMS opplæring for
Verneombud og AMU medlemmer

Har du spørsmål?

13 + 13 =